Steve Art Gallery LLC
USA Oil Painting Reproduction

 
 


Painting ID::  59175
detta
mk266 partatt av mackenzie med en passare i handen betonar hans betydelse som kartlaggare och upptackare.
1829-1912
william r clark detta oil painting reproduction


   
 

 

 
   
      

william r clark
1829-1912
detta
mk266 partatt av mackenzie med en passare i handen betonar hans betydelse som kartlaggare och upptackare.

Related Paintings::.
| cloudburst | Triptych | Gallery, London baptizes Christs |


        
 
   
 

IntoFineArt Co,.Ltd.