Steve Art Gallery LLC
USA Oil Painting Reproduction

 
 


Painting ID::  68344
gunilla bielke
hon 1568-97 blev drottning 17 år gammal, fantasimålning av kring 1766 se

ulrica pasch gunilla bielke oil painting reproduction


   
 

 

 
   
      

ulrica pasch
Ulrika Pasch började måla 1756 men hade tidigt tillsammans med sin bror fått undervisning av fadern. Hon blev hushållerska åt en släkting, men målade på fritiden. Under en tioårsperiod försörjde hon sin pappa och syster som professionell porträttmålare i Stockholm innan hennes bror återvände från sina studier utomlands 1766, då de började arbeta tillsammans. Deras samarbete beskrivs som harmoniskt och de valdes båda in i konstakademien 1773. Hon var inte den första kvinnan som valdes in i akademin, men hon var den första kvinnliga yrkeskonstnären som blev vald. Hon ska ha målat detaljerna på broderns tavlor, som klädesdetaljer och liknande. Ulrika hade en framgångsrik karriär och målade ofta porträtt av kungafamiljen och hovet. Hon ansökte dock upprepade gånger förgäves för en pension. Systern Helena Lovisa (1744-96) hushållade åt sina syskon. Trots att det sägs att hon själv var en ödmjuk person som aldrig framhävde sitt arbete, så är hon en av få kända självförsörjande kvinnliga yrkeskonstnärer i Skandinavien före artonhundratalet.
gunilla bielke
hon 1568-97 blev drottning 17 år gammal, fantasimålning av kring 1766 se

Related Paintings::.
| Sadko in the Underwater Kingdom | The Fortune Teller | A Boulevard in Paris |


        
 
   
 

IntoFineArt Co,.Ltd.