Steve Art Gallery LLC
USA Oil Painting Reproduction

 
 


Painting ID::  48854
Sjalvportratt
mk187 Millings as receptionsstycke. presumably in closed of 1770- digits Oil slick pa screen 69x55cm

unknow artist Sjalvportratt oil painting reproduction


   
 

 

 
   
      


Painting ID::  48856
Sjalvportratt
mk187 approx 1789 miniature Gouache pa ivory 14x11cm

unknow artist Sjalvportratt oil painting reproduction


   
 

 

 
   
      


Painting ID::  48886
Sjalvportratt
mk187 1849 Oil slick pa screen 25x19.5cm
Swedish, 1808-1862
Sophie Adlersparre Sjalvportratt oil painting reproduction


   
 

 

 
   
      


Painting ID::  53757
Sjalvportratt
mk234 1498 40x52cm

Albrecht Durer Sjalvportratt oil painting reproduction


   
 

 

 
   
      


Painting ID::  53851
Sjalvportratt
mk234 about 1770 77x64cm

Benjamin West Sjalvportratt oil painting reproduction


   
 

 

 
   
      


Painting ID::  56556
sjalvportratt
mk248 detta sjalvportatt som cranacb gjorde mot slutet av sitt liv visar en typisk, framgangrik borgmastarte men ger ingen antydan om bans delikata ocb aventyrliga arbete som diplomat. cranacb ledde ocksa en blomstrande verk stad som ban lamnade over till sin son ocb elev, lucas d.y.

Lucas Cranach sjalvportratt oil painting reproduction


   
 

 

 
   
      


Painting ID::  56574
sjalvportratt
mk248 kompositionen av detta portratt pa panna foljer den florentinska stilen.klader,frisyr ocb utsikten mot de snotackta bergen i fjarran ar indikationer pa att durer betraktade sig sjalu som en adel varldsman, ingen vanlig provinsiell bantverlare.

Albrecht Durer sjalvportratt oil painting reproduction


   
 

 

 
   
      


Painting ID::  56667
sjalvportratt
mk248 scbieles sjalvgode kotteri ar, liksom sa manga av bans poser, nastan sakert en mask. de sjalvportratt ban malade vid den bar tiden tiden skiftade mellan det malodramatiska ocb det upprikiga, i takt med att ban provade en mangfald identieter ocb kansloinriktningar

Egon Schiele sjalvportratt oil painting reproduction


   
 

 

 
   
      


Painting ID::  57671
sjalvportratt
mk254 sjalvportartt med en stor gra hatt mot rod fond . oljemalning,1871, privat ago

Gustaf Cederstrom sjalvportratt oil painting reproduction


   
 

 

 
   
      


Painting ID::  65087
sjalvportratt
olja pa duk, 99x139cm 1912 se

bruno liljefors sjalvportratt oil painting reproduction


   
 

 

 
   
      


Painting ID::  65193
sjalvportratt
olja pa duk, 98x70cm 1938 se

bruno liljefors sjalvportratt oil painting reproduction


   
 

 

 
   
      


Painting ID::  65557
sjalvportratt
1888 se

Carl Wilhelmson sjalvportratt oil painting reproduction


   
 

 

 
   
      


Painting ID::  66559
sjalvportratt
akvarell 1895 se

Carl Larsson sjalvportratt oil painting reproduction


   
 

 

 
   
      


Painting ID::  66673
sjalvportratt
olja 1899 se

Carl Larsson sjalvportratt oil painting reproduction


   
 

 

 
   
      


Painting ID::  66795
sjalvportratt
olja 1905 se

Carl Larsson sjalvportratt oil painting reproduction


   
 

 

 
   
      


Painting ID::  66931
sjalvportratt
olja 1911 se

Carl Larsson sjalvportratt oil painting reproduction


   
 

 

 
   
      


Painting ID::  67762
sjalvportratt
1880 se

Paul Cezanne sjalvportratt oil painting reproduction


   
 

 

 
   
      


Painting ID::  68553
sjalvportratt
1770-talet. olja på duk, 69x55cm se

ulrica fredrica pasch sjalvportratt oil painting reproduction


   
 

 

 
   
      


Painting ID::  68582
sjalvportratt
1787 olja på duk, 128x93.5cm se

Angelica Kauffmann sjalvportratt oil painting reproduction


   
 

 

 
   
      


Painting ID::  68583
sjalvportratt
1787. olja på duk , uffizierna, florens se

Angelica Kauffmann sjalvportratt oil painting reproduction


   
 

 

 
   
      


Painting ID::  68585
sjalvportratt
1770-talet. olja på duk, 69x55cm se

ulrica fredrica pasch sjalvportratt oil painting reproduction


   
 

 

 
   
      


Painting ID::  68589
sjalvportratt
1740-talet. olja på papper 31x25cm se

Rosalba carriera sjalvportratt oil painting reproduction


   
 

 

 
   
      


Painting ID::  68591
sjalvportratt
1776-77. olja på duk, 151x115cm se

anna dorothea lisiewska therbusch sjalvportratt oil painting reproduction


   
 

 

 
   
      


Painting ID::  68592
sjalvportratt
1800 olja på duk, 78.5x68 cm se

elisabeth vigee-lebrun sjalvportratt oil painting reproduction


   
 

 

 
   
      


Painting ID::  69150
sjalvportratt
1641 olja på trä. 26x23 se

isaac van ostande sjalvportratt oil painting reproduction


   
 

 

 
   
      

This artist (kathe kollwitz) is not available now.

This artist (kathe kollwitz) is not available now.


Painting ID::  70242
sjalvportratt
1904 se

johan krouthen sjalvportratt oil painting reproduction


   
 

 

 
   
      


Painting ID::  70309
sjalvportratt
1926 se

johan krouthen sjalvportratt oil painting reproduction


   
 

 

 
   
      

GO HOME
Visit European Gallery

Eugene Jansson

Swedish Painter, 1862-1915

Painting ID::  70436
sjalvportratt
1910, 203x110cm se
Swedish Painter, 1862-1915
Eugene Jansson sjalvportratt oil painting reproduction


   
 

 

 
   
      

GO HOME
Visit European Gallery

Peter Severin Kroyer

Norwegian-born Danish Painter, 1851-1909

Painting ID::  70477
sjalvportratt
1879 olja pa tra 24.3x18.2cm se
Norwegian-born Danish Painter, 1851-1909
Peter Severin Kroyer sjalvportratt oil painting reproduction


   
 

 

 
   
      

GO HOME
Visit European Gallery

Peter Severin Kroyer

Norwegian-born Danish Painter, 1851-1909

Painting ID::  70504
sjalvportratt
1889 olja pa tra 26x20cm se
Norwegian-born Danish Painter, 1851-1909
Peter Severin Kroyer sjalvportratt oil painting reproduction


   
 

 

 
   
      


Painting ID::  70811
sjalvportratt
olja pa tra 53x66cm 1942 se

Rembrandt van rijn sjalvportratt oil painting reproduction


   
 

 

 
   
      


Painting ID::  98109
Sjalvportratt
from 1887(1887) until 1890(1890) Medium Oil on canvas cyf

Albert Edelfelt Sjalvportratt oil painting reproduction


   
 

 

 
   
      

Albert Edelfelt
1854-1905 Finnish Albert Edelfelt Location Finnish painter, illustrator and etcher. He was Finland leading artist in the late 19th century, introducing French influences into Finnish art but also helping to gain a broader international interest in his country culture. He was not a great innovator, however, and although his reputation in Finland remained firm, international recognition dwindled after his death until the renewal of interest in realism that took place in the late 20th century.
Sjalvportratt
from 1887(1887) until 1890(1890) Medium Oil on canvas cyf

Related Paintings::.
| Jean-Leon Gerome (mk23) | The death of t he consul Brutus in single combat with aruns | Udaipur Palace |


        
 
   
 

IntoFineArt Co,.Ltd.