Steve Art Gallery LLC
USA Oil Painting Reproduction

 
 


Painting ID::  65469
skarpiplarka
1828, akvarell 25.6x20 se

broderna von wrights skarpiplarka oil painting reproduction


   
 

 

 
   
      

broderna von wrights
Dessa ornitologer, forskare, naturvetenskapliga illustratörer och konstnärer var födda i Haminanlaks nära Kuopio i Finland. I Stockholm i augusti 1828 påbörjade Magnus och Wilhelm von Wright bildverket Svenska Foglar, finansierat av greve Nils Bonde. Detta ornitologiska verk blev klart 1838 och ar en en samling pa178 litografier.
skarpiplarka
1828, akvarell 25.6x20 se

Related Paintings::.
| Landscape at Collioure | Joseph und Potiphars Weib, II. Fassung | Our Lady of sub |


        
 
   
 

IntoFineArt Co,.Ltd.