Steve Art Gallery LLC
USA Oil Painting Reproduction

 
 


Painting ID::  65509
pilfinkshane
1834, akvarell 19,5x25.5 se

broderna von wrights pilfinkshane oil painting reproduction


   
 

 

 
   
      

broderna von wrights
Dessa ornitologer, forskare, naturvetenskapliga illustratörer och konstnärer var födda i Haminanlaks nära Kuopio i Finland. I Stockholm i augusti 1828 påbörjade Magnus och Wilhelm von Wright bildverket Svenska Foglar, finansierat av greve Nils Bonde. Detta ornitologiska verk blev klart 1838 och ar en en samling pa178 litografier.
pilfinkshane
1834, akvarell 19,5x25.5 se

Related Paintings::.
| Annette in the Bedroom | Lord Seaforth by Thomas Lawrence | Portrait of a Man |


        
 
   
 

IntoFineArt Co,.Ltd.