Steve Art Gallery LLC
USA Oil Painting Reproduction

 
 


Painting ID::  65538
ovader over haminanlaks
1857. olja pa duk 67.5x97.5 se

broderna von wrights ovader over haminanlaks oil painting reproduction


   
 

 

 
   
      

broderna von wrights
Dessa ornitologer, forskare, naturvetenskapliga illustratörer och konstnärer var födda i Haminanlaks nära Kuopio i Finland. I Stockholm i augusti 1828 påbörjade Magnus och Wilhelm von Wright bildverket Svenska Foglar, finansierat av greve Nils Bonde. Detta ornitologiska verk blev klart 1838 och ar en en samling pa178 litografier.
ovader over haminanlaks
1857. olja pa duk 67.5x97.5 se

Related Paintings::.
| The Japanese Parisian. | Kurfurst Karl Theodor | Compositor Alexander Serov por Valentin Serov, 1887-1888 |


        
 
   
 

IntoFineArt Co,.Ltd.