Steve Art Gallery LLC
USA Oil Painting Reproduction

 
 


Painting ID::  65474
naktergal
1831, akvarell 23.2x19.1 se

broderna von wrights naktergal oil painting reproduction


   
 

 

 
   
      


Painting ID::  65475
naktergal
1826, akvarell 22.3x27,2 se

broderna von wrights naktergal oil painting reproduction


   
 

 

 
   
      

broderna von wrights
Dessa ornitologer, forskare, naturvetenskapliga illustratörer och konstnärer var födda i Haminanlaks nära Kuopio i Finland. I Stockholm i augusti 1828 påbörjade Magnus och Wilhelm von Wright bildverket Svenska Foglar, finansierat av greve Nils Bonde. Detta ornitologiska verk blev klart 1838 och ar en en samling pa178 litografier.
naktergal
1826, akvarell 22.3x27,2 se

Related Paintings::.
| Portrait of Anton Rubinstein | Write on the wall | Portrait of Julie d'Angennes, duchesse de Montausier |


        
 
   
 

IntoFineArt Co,.Ltd.