Steve Art Gallery LLC
USA Oil Painting Reproduction

 
 


Painting ID::  65482
koltrast
gammal bane. 1829. akvarell 18.8x25.6 se

broderna von wrights koltrast oil painting reproduction


   
 

 

 
   
      

broderna von wrights
Dessa ornitologer, forskare, naturvetenskapliga illustratörer och konstnärer var födda i Haminanlaks nära Kuopio i Finland. I Stockholm i augusti 1828 påbörjade Magnus och Wilhelm von Wright bildverket Svenska Foglar, finansierat av greve Nils Bonde. Detta ornitologiska verk blev klart 1838 och ar en en samling pa178 litografier.
koltrast
gammal bane. 1829. akvarell 18.8x25.6 se

Related Paintings::.
| Judith with the Head of Holofemes | Luo rope Habusibao Feir Naduo | St Catherine |


        
 
   
 

IntoFineArt Co,.Ltd.