Steve Art Gallery LLC
USA Oil Painting Reproduction

 
 


Painting ID::  65425
jarpe studie
1860-talet olja pa papper 22.5x21.5 se

broderna von wrights jarpe studie oil painting reproduction


   
 

 

 
   
      

broderna von wrights
Dessa ornitologer, forskare, naturvetenskapliga illustratörer och konstnärer var födda i Haminanlaks nära Kuopio i Finland. I Stockholm i augusti 1828 påbörjade Magnus och Wilhelm von Wright bildverket Svenska Foglar, finansierat av greve Nils Bonde. Detta ornitologiska verk blev klart 1838 och ar en en samling pa178 litografier.
jarpe studie
1860-talet olja pa papper 22.5x21.5 se

Related Paintings::.
| Girl in a Blue Dress wer | Tahitian Women | Hut villages |


        
 
   
 

IntoFineArt Co,.Ltd.