Steve Art Gallery LLC
USA Oil Painting Reproduction

 
 


Painting ID::  65463
hybrid mellan ladusvala och hussvala
1836, akvarell 21x27.6 se

broderna von wrights hybrid mellan ladusvala och hussvala oil painting reproduction


   
 

 

 
   
      

broderna von wrights
Dessa ornitologer, forskare, naturvetenskapliga illustratörer och konstnärer var födda i Haminanlaks nära Kuopio i Finland. I Stockholm i augusti 1828 påbörjade Magnus och Wilhelm von Wright bildverket Svenska Foglar, finansierat av greve Nils Bonde. Detta ornitologiska verk blev klart 1838 och ar en en samling pa178 litografier.
hybrid mellan ladusvala och hussvala
1836, akvarell 21x27.6 se

Related Paintings::.
| California landscape | Fruit and a Vase of Flowers | Calumny |


        
 
   
 

IntoFineArt Co,.Ltd.