Steve Art Gallery LLC
USA Oil Painting Reproduction

 
 


Painting ID::  65489
hane i praktadrakt
1833 24.4x33.5 se

broderna von wrights hane i praktadrakt oil painting reproduction


   
 

 

 
   
      

broderna von wrights
Dessa ornitologer, forskare, naturvetenskapliga illustratörer och konstnärer var födda i Haminanlaks nära Kuopio i Finland. I Stockholm i augusti 1828 påbörjade Magnus och Wilhelm von Wright bildverket Svenska Foglar, finansierat av greve Nils Bonde. Detta ornitologiska verk blev klart 1838 och ar en en samling pa178 litografier.
hane i praktadrakt
1833 24.4x33.5 se

Related Paintings::.
| tva officerare fran orlogsfartyget beagle tvingas att dansa for att radda sina liv vid en land stigning pa australiens nordkust 1837-43. | breton women in meadow | Chasse-maree at anchor |


        
 
   
 

IntoFineArt Co,.Ltd.