Steve Art Gallery LLC
USA Oil Painting Reproduction

 
 


Painting ID::  65373
ejderunge
1831, akvarell 27x22.6 se

broderna von wrights ejderunge oil painting reproduction


   
 

 

 
   
      

broderna von wrights
Dessa ornitologer, forskare, naturvetenskapliga illustratörer och konstnärer var födda i Haminanlaks nära Kuopio i Finland. I Stockholm i augusti 1828 påbörjade Magnus och Wilhelm von Wright bildverket Svenska Foglar, finansierat av greve Nils Bonde. Detta ornitologiska verk blev klart 1838 och ar en en samling pa178 litografier.
ejderunge
1831, akvarell 27x22.6 se

Related Paintings::.
| les yeux clos | Portrait of a Gentleman | Marie de Medicis,Queen of France |


        
 
   
 

IntoFineArt Co,.Ltd.