Steve Art Gallery LLC
USA Oil Painting Reproduction

 
 


Painting ID::  65457
duvor ,studie
1867, olja pa papper 26.5x34.5 se

broderna von wrights duvor ,studie oil painting reproduction


   
 

 

 
   
      

broderna von wrights
Dessa ornitologer, forskare, naturvetenskapliga illustratörer och konstnärer var födda i Haminanlaks nära Kuopio i Finland. I Stockholm i augusti 1828 påbörjade Magnus och Wilhelm von Wright bildverket Svenska Foglar, finansierat av greve Nils Bonde. Detta ornitologiska verk blev klart 1838 och ar en en samling pa178 litografier.
duvor ,studie
1867, olja pa papper 26.5x34.5 se

Related Paintings::.
| Floral, beautiful classical still life of flowers.100 | Still life of a wine glass and bottle in a parcel gilt tazza together with a glass decanter on a pewter dish upon a draped tabletop | The Musicians f |


        
 
   
 

IntoFineArt Co,.Ltd.