Steve Art Gallery LLC
USA Oil Painting Reproduction

 
 


Painting ID::  65412
duvhok under sin forsta host
1829, akvarell 24.5x22.5 se

broderna von wrights duvhok under sin forsta host oil painting reproduction


   
 

 

 
   
      

broderna von wrights
Dessa ornitologer, forskare, naturvetenskapliga illustratörer och konstnärer var födda i Haminanlaks nära Kuopio i Finland. I Stockholm i augusti 1828 påbörjade Magnus och Wilhelm von Wright bildverket Svenska Foglar, finansierat av greve Nils Bonde. Detta ornitologiska verk blev klart 1838 och ar en en samling pa178 litografier.
duvhok under sin forsta host
1829, akvarell 24.5x22.5 se

Related Paintings::.
| The Adoration of the magi | The Tower of Babel f | Portrait of a Man Holding a Book |


        
 
   
 

IntoFineArt Co,.Ltd.