Steve Art Gallery LLC
USA Oil Painting Reproduction

 
 


Painting ID::  65411
duvbok
1835, akvarell 19.5x25 se

broderna von wrights duvbok oil painting reproduction


   
 

 

 
   
      

broderna von wrights
Dessa ornitologer, forskare, naturvetenskapliga illustratörer och konstnärer var födda i Haminanlaks nära Kuopio i Finland. I Stockholm i augusti 1828 påbörjade Magnus och Wilhelm von Wright bildverket Svenska Foglar, finansierat av greve Nils Bonde. Detta ornitologiska verk blev klart 1838 och ar en en samling pa178 litografier.
duvbok
1835, akvarell 19.5x25 se

Related Paintings::.
| Cherwell Water Lilies, | Lady with her Maidservant | Christ Carrying the Cross |


        
 
   
 

IntoFineArt Co,.Ltd.