Steve Art Gallery LLC
USA Oil Painting Reproduction

 
 


Painting ID::  65427
dalripflock i strandskog
1893. olja pa duk 43.5x53 se

broderna von wrights dalripflock i strandskog oil painting reproduction


   
 

 

 
   
      

broderna von wrights
Dessa ornitologer, forskare, naturvetenskapliga illustratörer och konstnärer var födda i Haminanlaks nära Kuopio i Finland. I Stockholm i augusti 1828 påbörjade Magnus och Wilhelm von Wright bildverket Svenska Foglar, finansierat av greve Nils Bonde. Detta ornitologiska verk blev klart 1838 och ar en en samling pa178 litografier.
dalripflock i strandskog
1893. olja pa duk 43.5x53 se

Related Paintings::.
| landskapsstudie | The Football Match | Madchen, sich entkleidend |


        
 
   
 

IntoFineArt Co,.Ltd.