Steve Art Gallery LLC
USA Oil Painting Reproduction

 
 


Painting ID::  65544
abborre
1830, akvarell 11x17.5 se

broderna von wrights abborre oil painting reproduction


   
 

 

 
   
      

broderna von wrights
Dessa ornitologer, forskare, naturvetenskapliga illustratörer och konstnärer var födda i Haminanlaks nära Kuopio i Finland. I Stockholm i augusti 1828 påbörjade Magnus och Wilhelm von Wright bildverket Svenska Foglar, finansierat av greve Nils Bonde. Detta ornitologiska verk blev klart 1838 och ar en en samling pa178 litografier.
abborre
1830, akvarell 11x17.5 se

Related Paintings::.
| Naples,a view of the bay from the marinella looking towards the molo and the castel dell ovo | Self-Portrait | Odalisque |


        
 
   
 

IntoFineArt Co,.Ltd.