GO HOME
Visit European Gallery  1
 
 
Prev Artist       Next Artist     

ulrica pasch gunilla bielke oil painting


gunilla bielke
Painting ID::  68344
ulrica pasch
gunilla bielke
hon 1568-97 blev drottning 17 år gammal, fantasimålning av kring 1766 se

   
   
     

  1
Prev Artist       Next Artist     

     ulrica pasch
     Ulrika Pasch började måla 1756 men hade tidigt tillsammans med sin bror fått undervisning av fadern. Hon blev hushållerska åt en släkting, men målade på fritiden. Under en tioårsperiod försörjde hon sin pappa och syster som professionell porträttmålare i Stockholm innan hennes bror återvände från sina studier utomlands 1766, då de började arbeta tillsammans. Deras samarbete beskrivs som harmoniskt och de valdes båda in i konstakademien 1773. Hon var inte den första kvinnan som valdes in i akademin, men hon var den första kvinnliga yrkeskonstnären som blev vald. Hon ska ha målat detaljerna på broderns tavlor, som klädesdetaljer och liknande. Ulrika hade en framgångsrik karriär och målade ofta porträtt av kungafamiljen och hovet. Hon ansökte dock upprepade gånger förgäves för en pension. Systern Helena Lovisa (1744-96) hushållade åt sina syskon. Trots att det sägs att hon själv var en ödmjuk person som aldrig framhävde sitt arbete, så är hon en av få kända självförsörjande kvinnliga yrkeskonstnärer i Skandinavien före artonhundratalet.

     Related Artists::.
     | Bill Traylor | Michael Dahl | Franz Thomas Low |


IntoFineArt Co,.Ltd.