Oil On Canvas, Real Flavor of Old Masters

All johan gustaf sandberg 's Paintings
The Painting Names Are Sorted From A to Z


ID Image  Painting (From A to Z)       Details 
82207  
Baltzar Bogislaus von Platen, johan gustaf sandberg
 
 Baltzar Bogislaus von Platen   22 x 19 cm (8.7 x 7.5 in) Oil on canvas cjr
68674  
Bengt Erland Fogelberg, johan gustaf sandberg
 
 Bengt Erland Fogelberg   Portrait of scuplture Bengt Erland Fogelberg (1782-1854). 27.5 X 22.5 cm (10.83 X 8.86 in)
68673  
greve Fredrik Bogislaus von Schwerin, johan gustaf sandberg
 
 greve Fredrik Bogislaus von Schwerin   Prosten, riksdagsmannen och författaren, greve Fredrik Bogislaus von Schwerin (1764-1834)
56212  
king gustav vasa of sweden addressing men from dalarna in mora, johan gustaf sandberg
 
 king gustav vasa of sweden addressing men from dalarna in mora   mk247 1836,fresco ,uppsala domkyrka,sweden
68672  
King Gustav Vasa of Sweden Addressing Men from Dalarna in Mora, johan gustaf sandberg
 
 King Gustav Vasa of Sweden Addressing Men from Dalarna in Mora   1836(1836) Olja på duk 48.5 X 73.5 cm (19.09 X 28.94 in)
64722  
konstakademiens modellskola, johan gustaf sandberg
 
 konstakademiens modellskola   ca 1830. uppsala universitets konstsamlingar se
64720  
konstkademiens modellskola, johan gustaf sandberg
 
 konstkademiens modellskola   ca 1830, olja pa duk uppsala universitets konstsamlingar se
73988  
portrait of Olof Johan Sodermark, johan gustaf sandberg
 
 portrait of Olof Johan Sodermark   Oil painting, 23 x 19 cm Painted by Johan Gustaf Sandberg cjr
81583  
Self Portrait, johan gustaf sandberg
 
 Self Portrait   Oil on canvas 28 x 24 cm (11 x 9.4 in) cjr
85603  
Self Portrait, johan gustaf sandberg
 
 Self Portrait   28 x 24 cm (11 x 9.4 in) cyf
68671  
Svensk allmoge kring, johan gustaf sandberg
 
 Svensk allmoge kring   1829(1829) Olja på panel 40.5 X 60 cm (15.94 X 23.62 in)

johan gustaf sandberg
Johan Gustaf Sandberg, född 1782, död 1854, var målare; han var professor i teckning vid Konstakademien från 1828, och direktör där 1845?C1853. Sandberg ägnade sig främst åt historiemåleri, med motiv ur nordisk mytologi och svensk historia. Hans främsta verk inom detta område är kalkmålningarna över Gustav Vasa i Uppsala domkyrka. Han målade också en mängd porträtt. Sandberg blev 1794 elev i konstakademins principskola och 1801 i antikskolan, lärde samtidigt musik och klaverspelning och tjänade pengar genom lektioner och genom arbete på kungliga teaterns dekorationsmålarverkstad. Under den följande tiden slöt han sig till den opposition mot akademin, som hade sin medelpunkt i "Sällskapet för konststudium". Tvisten med akademin lade sig snart, Sandberg valdes till ledamot 1821 och blev ordinarie professor 1828. Däremot hade han aldrig tillfälle att göra den för äldre tiders konstnärer obligatoriska studieresan till södern. Han utförde teckningarna till praktverket "Ett år i Sverige" (1827 -35) med bilderna graverade under Christian Didrik Forssells ledning och texten skriven av Anders Abraham Grafström. Under upprepade sommarvistelser på Säfstaholms slott målade Sandberg folktyper och folkdräkter. Åtskilliga porträtt utförde Sandberg för det praktfulla "Galleri af utmärkta svenska lärde, vetenskapsidkare och konstnärer", som han utgav 1835?C42 (100 porträtt, litograferade av J. Cardon).USA Wholesale Oil Paintings, Stretcher Bars, Picture Frames & Beveled Mirrors