Oil On Canvas, Real Flavor of Old Masters

All auguste macke 's Paintings
The Painting Names Are Sorted From A to Z


ID Image  Painting (From A to Z)       Details 
56625  
kvinna i gron jacka, auguste macke
 
 kvinna i gron jacka   mk248 denna beromda tavla malades vid tbunsjon i scbweiz ocb uppvisar ett mycket kansligt ocb barmoniskt arrangemang av form ocb farg. det ar uppenbart att macke skulle ba blivit en stor konstnar konstnar om ban overlevt kriget. som franz marc sade vi bans vanner, vi visste vilket dolt lofte om geni denne man bar pa.
56624  
pierrot, auguste macke
 
 pierrot   mk248 macke var buvudsakligen fauvist i sin fargsattning ocb kubist i sitt form sprak men ban bade annu inte baft tid att assimilera alla influenser ban fatt efter bara sex ar som konstnar.

auguste macke
August Macke (1887-1914) was a German painter whose harmonious and simple scenes of everyday life made a unique contribution to Expressionism.USA Wholesale Oil Paintings, Stretcher Bars, Picture Frames & Beveled Mirrors