Oil On Canvas, Real Flavor of Old Masters

All anna maria thelott 's Paintings
The Painting Names Are Sorted From A to Z


ID Image  Painting (From A to Z)       Details 
68575  
anna maria thelotts skissbok, anna maria thelott
 
 anna maria thelotts skissbok   landskap med kvinnlig konstär vid staffli. 1709, akvarell, 15x22cm se
68576  
anna maria thelotts skissbok, anna maria thelott
 
 anna maria thelotts skissbok   landskap med kvinnlig konstnär. akvarell, 15x22cm, se
68578  
sjalvpattortr, anna maria thelott
 
 sjalvpattortr   1709, 13.5x21.5cm se

anna maria thelott
Anna Maria Thelott, född 1683, död 1710, var en svensk konstnär. Thelott var en av de första självförsörjande och professionella kvinnliga konstnärerna i Skandinavien. Anna Maria Thelott var dotter till instrumentmakaren och konstnären Philip Jacob Thelott d.ä., som ursprungligen kom från Schweiz, och syster till konstnären Philip Jacob Thelott d.y. Hon arbetade redan som barn sin med far och sina bröder i arbetet med att illustrera Olof Rudbeck d.ä.:s "Campus Elysii" och "Atlantica", och bidrog snart till hushållets försörjning genom att ensam utföra olika konstnärliga arbeten mot betalning, vilket gjorde henne till landets troligen första kvinnliga yrkeskonstnär. Familjen bodde ursprungligen i Uppsala, men flyttade år 1702 till Stockholm efter den stora stadsbranden då en stor del av Uppsala brann ned. Thelott var en mångsidig konstnär som var kunnig på en rad områden; hon utförde träsnitt och kopparstick förutom teckning och illustrationer med allegoriska och religiösa motiv, miniatyrer och bilder av djur och landskapsmålningar. Hon utförde elva träsnitt av tyska städer med tillhörande informativ text på uppdrag av Posttidningen år 1706 och anlitades för att illustrera Peringskiölds arbeten. År 1710 dog Anna Maria Thelott i Stockholm som en av många offer för den sista pesten i Sverige. På Uppsala universitetsbibliotek finns en skissbok av henne utförd 1704-1709.USA Wholesale Oil Paintings, Stretcher Bars, Picture Frames & Beveled Mirrors