Oil On Canvas, Real Flavor of Old Masters

broderna von wrights

broderna von wrights ung gronsiskhane oil painting on canvas
ung gronsiskhane
Painting ID::  65556
new22/broderna von wrights-996275.jpgbroderna von wrights ung gronsiskhane oil painting on canvasVisit European Gallery


  broderna von wrights
  Dessa ornitologer, forskare, naturvetenskapliga illustratörer och konstnärer var födda i Haminanlaks nära Kuopio i Finland. I Stockholm i augusti 1828 påbörjade Magnus och Wilhelm von Wright bildverket Svenska Foglar, finansierat av greve Nils Bonde. Detta ornitologiska verk blev klart 1838 och ar en en samling pa178 litografier.
  ung gronsiskhane
  1827, akvarell 14.9x17.8 se

  Related Paintings::.
  | Madonna of the Long Neck | Eliezer and Rebecca | Study of Buttocks |


Prev Painting       Next Painting