Oil On Canvas, Real Flavor of Old Masters

broderna von wrights

broderna von wrights stare oil painting on canvas
stare
Painting ID::  65554
new22/broderna von wrights-842355.jpgbroderna von wrights stare oil painting on canvasVisit European Gallery


  broderna von wrights
  Dessa ornitologer, forskare, naturvetenskapliga illustratörer och konstnärer var födda i Haminanlaks nära Kuopio i Finland. I Stockholm i augusti 1828 påbörjade Magnus och Wilhelm von Wright bildverket Svenska Foglar, finansierat av greve Nils Bonde. Detta ornitologiska verk blev klart 1838 och ar en en samling pa178 litografier.
  stare
  1834, akvarell 22.8x19.8 se

  Related Paintings::.
  | Calvary | Portrait of man | Detail of Christ Giving His Blessing |


Prev Painting       Next Painting