Oil On Canvas, Real Flavor of Old Masters

broderna von wrights

broderna von wrights bergfinkar oil painting on canvas
bergfinkar
Painting ID::  65514
new22/broderna von wrights-373946.jpgbroderna von wrights bergfinkar oil painting on canvasVisit European Gallery


  broderna von wrights
  Dessa ornitologer, forskare, naturvetenskapliga illustratörer och konstnärer var födda i Haminanlaks nära Kuopio i Finland. I Stockholm i augusti 1828 påbörjade Magnus och Wilhelm von Wright bildverket Svenska Foglar, finansierat av greve Nils Bonde. Detta ornitologiska verk blev klart 1838 och ar en en samling pa178 litografier.
  bergfinkar
  1894, olja pa duk 40x31,5 se

  Related Paintings::.
  | The Annunciation | Detail of Gustav II S Chronic | Triumph of the Virtues |


Prev Painting       Next Painting