Oil On Canvas, Real Flavor of Old Masters

broderna von wrights

broderna von wrights tofsvipeagg oil painting on canvas
tofsvipeagg
Painting ID::  65354
new22/broderna von wrights-895292.jpgbroderna von wrights tofsvipeagg oil painting on canvasVisit European Gallery


  broderna von wrights
  Dessa ornitologer, forskare, naturvetenskapliga illustratörer och konstnärer var födda i Haminanlaks nära Kuopio i Finland. I Stockholm i augusti 1828 påbörjade Magnus och Wilhelm von Wright bildverket Svenska Foglar, finansierat av greve Nils Bonde. Detta ornitologiska verk blev klart 1838 och ar en en samling pa178 litografier.
  tofsvipeagg
  magnus eller wilbelm von wrigbt, akvarell 19.6x26.8 privat ago se

  Related Paintings::.
  | martha moller | Study for Julie Burtey | Noah's Ark |


Prev Painting       Next Painting