Oil On Canvas, Real Flavor of Old Masters

william r clark

william r clark cooks fartyg endeavour uar battre utrstat for vetenskapliga andamal an nagot fortyg dessforin nan oil painting on canvas
cooks fartyg endeavour uar battre utrstat for vetenskapliga andamal an nagot fortyg dessforin nan
Painting ID::  59167
new21/william r clark-884652.jpgwilliam r clark cooks fartyg endeavour uar battre utrstat for vetenskapliga andamal an nagot fortyg dessforin nan oil painting on canvasVisit European Gallery


  william r clark
  1829-1912
  cooks fartyg endeavour uar battre utrstat for vetenskapliga andamal an nagot fortyg dessforin nan
  mk266 har i sin hytt ses cook undersoka en sextant,som anvandes for att mata solhojden och darefter bestamma psitionen pa andra anden av bordet star ett mikroskop.till hoger framfor bordet star ett instrument for matning av jordmagnrtism bakom det ar en skrppskompass och framfor himlagloben star en trodolit som anvandes uid kartmatning.

  Related Paintings::.
  | The Blizzard, | A Bather | In the woods |


Prev Painting       Next Painting