Oil On Canvas, Real Flavor of Old Masters

  1
Prev artist      Next artist    

   
Johan Gustaf Sandberg, född 1782, död 1854, var målare; han var professor i teckning vid Konstakademien från 1828, och direktör där 1845?C1853. Sandberg ägnade sig främst åt historiemåleri, med motiv ur nordisk mytologi och svensk historia. Hans främsta verk inom detta område är kalkmålningarna över Gustav Vasa i Uppsala domkyrka. Han målade också en mängd porträtt. Efter akademiska studier i Åbo med början 1783, och Uppsala, dit han flyttade 1788, blev han filosofie magister 1791. Han blev 1792 extra ordinarie kanslist i akademiska kansliet. Juris utriusque kandidat blev han 1792 och kort därefter docent vid juridiska fakulteten, blev juris licentiat 1800 och utnämndes 1807 till jurisprudentiä, oeconomiæ et commerciorum professor i Uppsala. Juris utriusque doktor 1810; arbetande ledamot i Lagkommissionen 1811-1814; ledamot av Krigsvetenskapsakademien 1810, Lantbruksakademien 1812, Vetenskapssocieteten i Uppsala 1829 samt flera andra lärda samfund. År 1834 erhöll han adlig värdighet och tog avsked från sin professur 1837. Lars Rabenius ligger begravd på Uppsala gamla kyrkogård.

5 Related Artists to j. g. sandberg::.
| Bertha Worms | roger de la fresnaye | Giambattista Moroni | Mazo, Juan Bautista | Henry nelson o neil,A.R.A. |


j. g. sandberg folklivs-ett ar i sverige oil painting artist


j. g. sandberg folklivs-ett ar i sverige oil painting artist

folklivs-ett ar i sverige
Painting ID::  68375
new23/j. g. sandberg-565576.jpg
 
1800-talets se

Visit European Gallery


  1
Prev artist      Next artist