Oil On Canvas, Real Flavor of Old Masters

  1  2   Next
Prev artist      Next artist    

   
Italian, 1443-96

5 Related Artists to Pollaiuolo, Piero::.
| Karoly Csuzy | Orazio Borgianni | johan | Erastus Salisbury Field | CERUTI, Giacomo |


Pollaiuolo, Piero Galeazzo Maria Sforza oil painting artist


Pollaiuolo, Piero Galeazzo Maria Sforza oil painting artist

Galeazzo Maria Sforza
Painting ID::  19907
new5/Pollaiuolo, Piero-749692.jpg
 
1471 Tempera on panel Galleria Degli Uffizi, Florence.

Visit European Gallery


Pollaiuolo, Piero Portrait of a Young Woman oil painting artist


Pollaiuolo, Piero Portrait of a Young Woman oil painting artist

Portrait of a Young Woman
Painting ID::  19908
new5/Pollaiuolo, Piero-535535.jpg
 
1475 Tempera on panel Galleria degli Uffizi, Florence.

Visit European Gallery


Pollaiuolo, Piero Portrat of Galeas-Maria Sforza oil painting artist


Pollaiuolo, Piero Portrat of Galeas-Maria Sforza oil painting artist

Portrat of Galeas-Maria Sforza
Painting ID::  38472
new12/LEONARDO da Vinci-879674.jpg
 
mk137 ca. 1471 Tempera on wood chalkboard 65x42cm Galleria degli Uffizi, Florence

Visit European Gallery


Pollaiuolo, Piero Portrait of a Young Lady oil painting artist


Pollaiuolo, Piero Portrait of a Young Lady oil painting artist

Portrait of a Young Lady
Painting ID::  41275
new16/Pollaiuolo, Piero-927936.jpg
 
mk161 Tempera on wood

Visit European Gallery


Pollaiuolo, Piero The Martydom of Saint Sebastian oil painting artist


Pollaiuolo, Piero The Martydom of Saint Sebastian oil painting artist

The Martydom of Saint Sebastian
Painting ID::  42863
new16/Pollaiuolo, Piero-982593.jpg
 
mk170 1475 Oil on poplar 291.5x202.6cm

Visit European Gallery


  1  2   Next
Prev artist      Next artist